Володимир Зеленський: Прийде весна, будемо саджати! ДОВІЧНО!

Заява Щубер Федора Дмитровича до депутатів всіх рівнів, щодо стану соціально-економічного розвитку Студеного


міжгірський район
(всі новини)

карта сайту

Погода

Не завидуй багатому:
Багатий не знає
Ні приязні, ні любові —
Він все те наймає.
Не завидуй могучому,
Бо той заставляє.
Не завидуй і славному:
Славний добре знає,
Що не його люди люблять,
А ту тяжку славу,
Що він тяжкими сльозами
Вилив на забаву.
Не завидуй же нікому,
Дивись кругом себе:
Нема раю на всій землі,
Та нема й на небі.

Hosting Ukraine

село верхній студений


Заява Щубер Федора Дмитровича до депутатів всіх рівнів, щодо стану соціально-економічного розвитку Студеного

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та Указом Президента України №212/2012 «Про стратегію державної політики справами розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» звертаюся до Вас з надією на допомогу, ставлячи за мету вирішення соціально-економічних проблем розвитку сіл Н.Студений та В.Студений, які знаходяться на території Н.Студенівської сільської ради.
Згідно ст..7 Закону України «Про звернення громадян» звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.
На підставі ст..34 Конституції України мені ,громадянину України гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
А тому, як особі, що народилася та провела свої прекрасні роки дитинства та юності в с. В.Студений не однаково, як живуть мої батьки, родичі, близькі мені люди, та загалом всі жителі, які мешкають на території Н.Студенівської сільської ради.
Водночас законодавство України не тільки має рекомендований характер, але і зобов’язує повнолітних дітей пілкуватися про батьків, про це чітко зазначено в ст.172 Сімейного Кодексу України.
Спостерігаючи за рівнем життєдіяльності рідних, близьких та загалом всіх жителів, які мешкають на території Н.Студенівської сільської ради, мною розпочатий моніторинг виконання Програми соціально-економічного розвитку в селах Н.Студений та В.Студений з подальшою метою створення органу самоорганізації населення на території Н.Студенівської сільської ради для розв’язання та вирішення окремих пунктів Програми соціально-економічного розвитку , зокрема газифікації сіл Н.Студений та В.Студений, що являється одним із пріоритетних напрямків Програми соціально-економічного розвитку.
В ході моніторингу здійснювався та продовжує здійснюватись аналіз актів органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб на предмет того, якою мірою ці акти сприяють виконанню Програми. Аналізу були піддані матеріали , розміщені на офіційних сайтах Міжгірського району та Закарпатської області та в газеті Міжгірської районної ради та райдержадміністрації «Верховина». Вивчалася та вивчається думка громадськості, щодо ступення задоволення станом виконання Програми.
На селі можна виділити декілька головних проблем, які потребують негайного вирішення: це -державна підтримка села, житлові проблематичні умови, соціальні проблеми, відсутність робочих місць, оплата праці, бідність, та як наслідок демографічні проблеми.
Сучасний стан українського села, його соціально-економічні інфраструктури, культурно-побутові умови населення, рівень оплати праці вимагають здійснення невідкладних і разом з тим радикальних організаційно-економічних, техніко-технологічних, а також політично-правових державних заходів, спрямованих на докорінні зміни у рохвитку сільської поселенської мерехі, на цілковиту перебудову у свідомості суспільства ролі та значення сільської категорії населення як у сучасній, так і в стратегічній перспективі формування вмсокоцивілізованої держави.
Беручи до уваги те, що людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю, перш за все моніторинг був націлений на ці основні людські цінності та дотримання їх органами мічсцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

З питань медичного обслуговування жителів на території Н.Студенівської сільської ради та його наявного стану був ініційований та направлений інформаційний запит, в порядку і відповідними нормами законодавства України про доступ до публічної інформації, до відділу охорони здоров’я за№866/01 від 04.12.2012 рокута листом за № 261-25 від 11.01.2013 року було проінформовано наступне, що за 2011-2012 роки за медичною допомогою до медичних установ Міжгірського району та зокрема до медичних установ ,які знаходяться на території Н.Студенівської сільської ради звернулося більше 5 (п’яти) тисяч мешканців сіл Н.Студений та В.Студений.( Звертаю увагу, у селах мешкає близько 2тис населення) Смертність населення в зазначених селах в 2011 році склала 32 особи, в 2012 році – 24 особи. Основні причини смертності: ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба,хронічний бронхіт, хронічний гастрит, холецистит. Основні види захворювань - ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба,хронічний бронхіт, хронічний гастрит, ОРЗ, холецистит.
На території сільської ради с. Н.Студений є 2 (два) медичні заклади: АЗП-СМ с. Н.студений та ФАП с. В.Студений. Кількість медичних працівників -11.
Амбулаторія ЗСП забезпечена необхідним спецтранспортом, є наявні відповідні приміщення та обладнання для надання медичної допомоги на первинному рівні. Кількість заяв і скарг на неналежне медичне обслуговування медичними працівниками мешканців, які проживають на території Н.Студенівської сільської ради за моніторинговий період склала – 3.
Протягом 2011 року кількість виїздів карет швидкої дапомоги по викликах громадян села студений – 84, станом на 04.12.2012 року – 82 рази.
Відомості про отримання травм на виробництві на території Н.Студенівської сільської ради відділом охороги здоров’я Міжгірської РДА не отримані і не зареєстровані. Кількість осіб які знаходяться на наркологічному та психіатричному обліках складає – 35 осіб. Також, згідно затвердженого графіка, проводилися виїзди районних спеціалістів з обслуговування дорослого та дитячого населення, проводилися подвірні обходи працівниками медичних закладів які є на території сільської ради.
Поруч з отриманою офіційною інформацією, вивчалася думка громадськості, щодо задоволення від наданого медичного обслуговування медичними працівниками на території зазначених вище населених пунктів.
Виходячи із наданої відділом охорони здоров’я Міжгірської РДА інформації, можна зробити висновок про ре, що на території сіл Н.Студений та В.Студений виникла проблеми збільшення хронічних захворювань. Це є наслідком зменшення середньої тривалості життя завдяки таким факторам як довголіття, нездоровий спосіб життя та підвищений рівень незахищеності від факторів ризику хронічних захворювань, що призводить до ранньої смертності. Місце і спосіб проживання , зайнятість та рівень доходів людей мають велике значення та вплив на рівень та якість медичного обслуговування та визначає рівень захворюваності серед сільського населення.
Оцінка роботи медичних закладів, які знаходяться на території Н.Студенівської сільської ради, відділом охорони здоров’я Міжгірської РДА, виходячи із змісту наданої інформації на погляд по сторонньої людини є занадто позитивною, а в окремих питаннях бездоганною.
Але аналізуючи надану інформацію ВОЗ РДА щодо кількості звернень громадян за наданням медичної допомоги, смертністю населення, кількості виїздів карет швидкої допомоги на виклик громадян, кількості осіб які знаходяться на наркологічних та психіатричних обліках надана позитивна оцінка суперечить логічному людському сприйняттю та оцінці щодо ступеня задоволеності ними станом надання медичної допомоги.
Наявність заяв та скарг громадян щодо неналежного медичного обслуговування медпрацівниками визначає в апріорі рівень та якість надання медичної допомоги людям. Можливо, беручи до уваги інформацію ВОЗ РДА про рівень медичного обслуговування та результати вивчення думки громадськості сіл Н.Студений та В.Студений можна б було зробити власний висновок з цього приводу та надати Вам для розгляду та прийняття відповідного рішення. Але я особисто виявив бажання оцінити рівень медичного обслуговування громадян на селі шляхом спочатку усного звернення, прохання в телефонному режимі до медпрацівників АЗП-СМ с Н.Студений та до ФАПу с. В.Студений попросивши надати мені інформацію про стан здоров’я моєї матері Щубер Марії Василівної , 1929 року народження, яка має соціальний статус ветерана праці, дитини війни та матері -героїнї.
Однак тільки після письмового звернення до сільського голови с. Н.Студений та до відділу охорони здоров’я Міжгірської РДА фельдшер ФАПу с. В.Студений відвідав мою хвору маму. Відвідування моєї мами медпрацівником було здійснено на мій погляд зверхньо, призирливо, зневажливо і не коректно. На моє власне прохання надати інформацію щодо стану моєї матері у телефонному режимі відмовився. На питання чому скоріше не можна було здійснити відповідні медичні обстеження щодо стану здоров’я моєї мами працівники АЗП-СМ с Н.Студений відповіли що в них субота та неділя – вихідний день, тобто помирайте люди, або лікуйтеся як забажаєте.
Офіційну відповідь з виконкому Н.Студенської сільської ради я отримав оперативно і на моє письмове звернення виконком сільської ради прийняв рішення здійснити мирні переговори з працівниками АЗП-СМ та ФАПу, хоча згідно ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» чітко визначені владні повноваження виконавчих органів сільської ради. Відповідь з ВОЗ Міжгірської РДА з цього приводу я не отримав по сьогоднішній день, але з обласного управління охорони здоров’я відповідь надійшла майже через 2 місяці.
На моє особисте переконання - це кругова порука, ознаки корупційних діянь. Це неналежне виконання своїх обов’язків і зневага до простих українців. Стосовно наданої інформації відділом охорони здоров’я щодо рівня медичного обслуговування та з окремих відповідей виконкома Н.Студенівської сільської ради, які надали інформацію та відповіді, що не відповідають дійсності, є не точними, незмістовними та не повними будуть ініційовані заяви, до правоохоронних органів для здійснення відповідних перевірок та притягнення до відповідальності винних у цьому осіб.
Наразі закінчена перевірка за моєю заявою прокуратурою Міжгірського району з приводу порушення законодавства України про доступ до публічної інформації у ВОЗ Міжгірської РДА. За наслідками перевірки керівнику вказаної установи прокуратурою району внесені подання про усунення виявлених порушень, а УСБУ України в Закарпатській області проводиться відповідна перевірка щодо вчинення керівником даної установи корупційних діянь. Згідно Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в разі доведення вини в корупційних діяннях посадова особа відсторонюється від займаної посади. Про результати розгляду вказаних заяв і скарг мною буде проінформовано, в першу чергу громадськість села, та загалом громадськість району та області через засоби масової інформації.

Стосовно рівня соціального захисту громадян на території Н.Студенівської сільської ради було задоволено інформаційний запит з цього питання таким змістом відповіді, яку надаю для вашого розгляду для вивчення та прийняття відповідного рішення.
На обліках у базі даних ЕДАРП Міжгірського району по селах Нижній та Верхній Студений перебуває 118 ветеранів праці та 454 особи похилого віку які користуються пільгами. З наданої інформації в 2011 році скористалися пільгами на ЖКП і послуги зв’язку 225 особи, а в 2012 році – 222 особи. В 2011 році 32 особам була призначена субсидія, а в 2012 році 41 особі. Сторонньої допомоги та догляду потребують 10 осіб похилого віку по їх місцю проживання. Догляд за ними начебто здійснює соціальний працівник Куртяк Марія Михайлівна. Є і особа з числа одиноких одиноко проживаючих осіб похилого віку та інвалідів знаходяться в резерві на соціальне обслуговування.
І в цій сфері виникло багато запитань, проблем та недоліків по яких наразі готуються звернення до правоохоронних органів.
На даний час УСБУ України в Закарпатській області проводиться перевірка щодо вчинення керівником УП та СЗН Міжгірської РДА корупційних діянь під час виконання своїх посадових обов’язків. Результати перевірки та прийняті рішення будуть оприлюднені в ЗМІ.

Рівень навчально-виховного процесу та їх матеріальне забезпечення в освітніх закладах на території Н.Студенівської сільської ради з наданої інформації відділом освіти Міжгірської РДА є достатньо високим.
Так, з наданої інформації, на території Нюстуденської сільської ради знаходиться дві загальноосвітні школи: Нижньостуденівська ЗОШ &ndash|| ступенів та Верхньостуденівська ЗОШ &ndash|| ступенів. В даних навчальних закладах працює 45 педагогічних працівників з яких 10 спеціалістів вищої категорії, двом присвоєно звання «старший вчитель», 4 спеціалісти першої категорії, 9 спеціалістів другої кваліфікаційної категорії, 10 спеціаліст, 6 –з 9-им тарифним розрядом та 6 з 8-им розрядом. 8 педагогів зі стажем роботи до 3-ох років.
За підсумками районних предметних олімпіад 2012 року на рахунку Верхньолстуденської ЗОШ &ndash|| ступенів – два призові місця, Нижньостуденівської - одно. В серпні 2012 року комісією у складі працівників відділу освіти та держтехнагляду встановлено, що навчальні заклади готові до нового 2012-2013 навчального року, що підтверджено актом готовності. В обох навчальних закладах є наявні сучасні навчальні комп’ютерні комплекси. Педагоги та учні даних шкіл мають можливість працювати в мережі інтернет через комутований канал зв’язку. Додатково до початку навчального року у Верхньостуденівській ЗОШ &ndash|| ступенів забезпечено одне класне приміщення новими шкільними партами.
Завдяки системі виховної роботи у цих школах немає учнів порушників, ніхто з школярів не перебуває на обліку в кримінальній міліції.
Проведені ремонтні роботи у Верхньостуденівській ЗОШ &ndash|| ступенів (поточний ремонт спортзалу та водогонів) на суму 81681,60 гривень за кошти відділу освіти (кошти місцевого бюджету).
Для підготовки приміщень до 2012-2013 навчального року відділом освіти було придбано необхідні будівельні матеріали:
-для Верхньостуденівської ЗОШ &ndash|| ступенів на суму -2120 грн.
-для Нижньостуденівської ЗОШ &ndash|| ступенів на суму – 5260 грн.
Наразі підготовлені та будуть направлені звернення до КРУ в Закарпатській області з питань цільового використання бюджетних коштів ВО Міжгірської РДА в ході проведення ремонтних робіт та інших процедур в освітніх закладах на території Н. Студенівської сільської ради.
Ініційованою мною перевіркою, яка здійснена прокуратурою Міжгірського району, буди виявлені порушення законодавства України про доступ до публічної інформації. За наслідками перевірки керівнику вказаної установи прокуратурою району внесені подання про усунення виявлених порушень.
УСБУ в Закапратській області наразі проводиться перевірка щодо вчинення корупційних діянь керівником районного відділу освіти. Про результати даної перевірки мною будуть надані відповідні публікації в засобах масової інформації району та області.
Щодо рівня виконання владних повноважень посадовими особами Н.Студенівської сільської ради у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту наразі інформацію з державних установ отримати не вдалося і з цього приводу вивчається думка громадськості про результати якої буде Вас проінформовано додатково як шляхом надання письмової записки, так і через ЗМІ.

З приводу рівня забезпечення на території Н.Студенівської сільської ради реалізації державної політики в сфері культури і мистецтва, музейної та бібліотечної справи, а також охорони культурної спадщини, відділ культури Міжгірської РДА надав наступну інформацію.
На території Н.Студенівської сільської ради працюють 2 сільські клуби та бібліотека-філіал в с. В.Студений.
Щорічно на базі клубних установ проводяться творчі місцеві огляди-конкурси народного мистецтва з усіх жанрів. Для жителів села, особливо для молоді при клубних закладах працюють гуртки художньої самодіяльності, а також працює молодіжна дискотека і як на мене - це є основним заходом клубних закладів села.
На території Н.Студенівської сільської ради є пам’ятки сакральної дерев’яної архітектури: Благовіщанська церква Пресв’ятої Богородиці в с. В.Студений (1820) та Миколаївська церква в с. В.Студений (1804).
Але як здобуток місцевої громади в особі директора школи Ф. Косюча про започаткування музею, де збирають предмети народного побуту відділом культури РДА забули згадати, хоча це дійсно результати одної особи ентузіаста без сторонньої допомоги.
Наразі готується звернення до КРУ в Закарпатській області з приводу забезпечення білетами відвідувачів на молодіжних дискотеках і використання виручених з цих послуг грошових коштів. Про результати ініційованої перевірки Вас буде проінформовано через ЗМІ.

Про рівень правопорушень та злочинності було надано в офіційному варіанті до Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області та Міжгірського РВ Управління Держтехногенбезпеки у Закапратській області.
Так за 2011 рік Міжгірським РВ УМВС України в Закарпатській області було зареєстровано 53 заяви-повідомлення про злочин, а за 9 місяців 2012 року – 52 заяви та повідомлення про злочини мешканців які проживають на території сіл із яких переважна більшість це : погроза фізичною розправою, легкі тілесні ушкодження, повідомлення про пожежі. До речі, на території сільської ради в 2011 році були зареєстровані 4 (чотири) пожежі, внаслідок яких орієнтовно нанесено прямих збитків на суму70900 грн. За період 2012 року кількість пожеж не змінилась, нанесено збитків на суму 100 тисяч гривень. Дорожньо-транспортних пригод протягом 2011-2012 років на території Н.Студенівської сільської ради зареєстровано не було. До адміністративної відповідальності в 2011 році було притягнуто 39 мешканців, а за 9 місяців 2012 року – 22 особи. З них переважна більшість це: дрібне хуліганство, насильство в сім’ї та поява в нетверезому стані в громадських місцях.
Наразі статистичні дані Міжгірським РВ УМВС та Міжгірського РВ УДТБ в Закарпатській області підтверджують незадовільний стан профілактичної роботи з боку міліції та пожежників, а також посадових осіб місцевого самоврядування.
Прикладом цього слугує скоєння злочинних дій в ніч з суботи на неділю 21.04.2012 року в с. Н.Студений ,де рідний син підпалив власну матір у власному будинку. Цей чоловік був раніше судимим за спробу зґвалтування і побиття. Виникає багато запитань з цього приводу і одне з них: чому ніхто не знав про поведінку цього молодого чоловіка, тим більше як раніше судима особа, він мав постійно контролюватися працівниками міліції, а саме дільничим інспектором міліції.
В ході вивчення думки громадськості були отримані не поодинокі повідомлення що на території Н.Студенівської сільської ради скоюється набагато більше злочинів та правопорушень, які не реєструються правоохоронними органами. Це дорожньо-транспортні пригоди, крадіжки, травми на виробництві, нецільове використання спецтранспорту, пошкодження як державного , комунального та власного майна.
Наразі отримана інформація та повідомлення аналізуються і в подальшому будуть направлені до внутрішньої безпеки УМВС України в Закарпатській області.
Рівень владних повноважень виконавчих органів сільської ради щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можна визначити з наданої інформації правоохоронних органів щодо стану правопорушень та злочинності на території Н.Студенівської сільської ради.

В сфері реагування земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища інформація щодо стану справ у цьому напрямку життєдіяльності сільської громади була надана безпосередньо виконкомом Н.Студенівської сільської ради та Державною екологічною інспекцією у Закарпатській області, Державною інспекцією сільського господарства в Закапратській області, обласним управлінням лісового та мисливського господарства в Закарпатській області.
На території Н.Студенівської сільської ради існував колгосп імені Кірова, який на початку 90-х років був реорганізований у СВК «Бескид». В 2009-2010 рр ліквідаційну комісію очолив Кришінець І.В., теперішній керівник ПП «ІВК». Колгосп закінчив своє існування, натомість на його місце майже нічого не було створено. Складені списки пайовиків на майно та земельні частки, як на мене були розділені в хаотичному порядку. Чи була проведена загальна інвентарізація майна та землі перед проведенням розпаювання поки мені не відомо, але на ці питання нададуть відповідь правоохоронні органи в ході розгляду моїх звернень з цього приводу.
Так, наразі на території Н.Студенівської сільської ради з інформації виконкому сільської ради знаходиться 1388,05 га земель державної власності, 1557,12 га земель приватної власності і 3,87га земель комунальної власності.
На території Н.Студенівської сільської ради проживає 1928 мешканців, 210 з яких працевлаштовані в 25 підприємствах різної форми власності.
Як видно із наданої інформації, землі сільськогосподарського призначення не передавалися сільськогосподарським підприємствам, адже їх не було створено на території села. А чим займатися людині в селі як не сільським господарством. І як на мене розвиток сільської території, а в конкретному випадку сіл Нижній та Верхній Студений має відбуватися шляхом розвитку в першу чергу сільськогосподарських кооперативів, тому що одній людині зараз складно започаткувати власну справу. Відродження добробуту села може відбутися тільки шляхом мотивації селян до виробництва аграрної продукції. А це виробництво яловичини, свинини, молока. І якщо Ви пам’ятаєте що колгосп ім. Кірова в цих напрямках займав лідируючі позиції. Наші люди знають ці процеси виробництва, є в них великий досвід і натхнення до цієї роботи.
Наразі держава намагається стимулювати створення обслуговуючих та виробничих кооперативів та підприємств у сфері тваринництва, заготівлі кормів та реалізації продукції. Створення кооперативів чи інших форм господарювання створить додаткові робочі місця і знизить ціну готової продукції внаслідок реалізації безпосередньо за місцем виробництва.
І в цьому основну, ключову та мобілізаційну роль мають відігравати органи місцевого самоврядування, а в нашому конкретному випадку Н.Студенівська сільська рада в особі сільського голови.
З цього приводу в мене є особиста моя позиція та думка про те, що виконавчі органи Н.Студенівської сільської ради самоусунулися від вирішення цієї соціальної проблеми. …І не тільки цієї.
В ході моніторингу з вищенаведеного блоку питань та при заходах, які сприяли вивченню думки громадськості щодо ступеня задоволення ними станом виконання Програми соціально-економічного розвитку села багато надходило звернень , повідомлень та запитань щодо законності майнового розпаювання та надання земельних часток (паїв), виділення земельних ділянок для різних форм власності, виділення 8 особам які не проживають на території Н.Студенівської сільської ради стануть підставою для звернення в різні контролюючі та правоохоронні органи. Зараз такі звернення проходять підготовчий період і в черговій послідовності будуть направлені до КРУ та прокуратури Закарпатської області. Про результати розгляду та прийняті рішення Вас буде проінформовано через ЗМІ.

З питань охорони навколишнього природного середовища на території Н.Студенівської сільської ради, яке стало основним поштовхом початку моєї активної громадської діяльності, проблем, недоліків та запитань виникає найбільше. Природа – це чисте повітря, кисень. Без цього нам земним людям не обійтись. І, я знову повторююсь, що на мою особисту думку, посадові особи Н.студенівської сільської ради самоусунулись від вирішення цих питань.
На території Н.Студенівської сільської ради 2324,00 га землі відноситься до земель лісового фонду. Згідно Земельного Кодексу України, зокрема ст..55, до земель лісового фонду належать землі вкриті лісовою рослинністю. Але на території Н.Студенівської сільської ради те що росло на землях лісового фонду (а це дерева різних порід) піддали під хаотичну порубку в неконтрольований спосіб. Доходить до того що земля залишиться, а лісової рослинності не стане, і з нею ще багато чого.
На підставі мого звернення до Мінприроди України як центрального органу виконавчої влади, отримано згоду на проведення позапланової перевірки діяльності суб’єктів лісогосподарювання на території Н.Студенівської сільської ради. Працівниками Державної екологічної інспекції в Закарпатській області разом з працівниками Державної інспекції сільського господарства розпочато перевірку на території Н.Студенівської сільської ради з питань засмічення і забруднення земель, псування родючого шару грунту, розлив паливо-мастильних матеріалів на грунтовий покрив, але із-за снігового покриву наразі не є можливим встановити вище визнані правопорушення і всі дії щодо завершення вказаної перевірки будуть здійснені на весні 2013 року.
По результатах перевірки Державною інспекцією сільського господарства, що вдалося зробити ще до зміни погодних умов, працівниками цієї інспекції були виявлені порушення вимог земельного законодавства в діях ПП «ІВК». Керівника ПП»ІВК» п. Кришінець І.В. згідно листа №042928 від 07.12.2012 року Державної інспекції сільського господарства в Закарпатській області притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 52 КУпАП України та надано припис на усунення недоліків.
На даний час філія «Міжгірське ЛАГ» на території Н.Студенівської сільської ради розробляє лісосіки в квадраті 225 (лісорубний квиток №299408 від 10.04.2012 року), квадрат 810 (л.к. №299414 від 04.09.2012 року), квадрат 321 та кв. 521 (л.кв. №291411 від 19.06.2012 року.
У квадратах 1335151 та 1523 (л.кв. № 299413 від 19.06.2012 року) лісосіки рубкою не розпочаті.
16 січня 2012 року прокуратура Закарпатської області встановила, що посадові особи ДП «Закарпатське обласне управління лісогосподарських агропромислових господарств» і в окремих його філіалах протягом 2011 року та першого півріччя 2012 року допустили багаточисленні порушення вимог природоохоронного законодавства в частині збереження і охорони лісових ресурсів, в результаті чого державним інтересам нанесені збитки в особливо великих розмірах. По даному факту порушено кримінальне впровадження. Тобто рано чи пізно винні в цьому особи будуть покарані.
З наявної інформації Н.Студенівської сільської ради мені стало відомо, що протягом 2011-2012 років польовими дорогами, а також сільською вулицею, перевозився ліс важковаговою технікою (лісовози та трактори), що стало основною причиною пошкодження поверхні проїзної частини, псування родючого грунту, засмічення і забруднення земель, потічків та рік на території села.
З цього приводу Н.Студенівською сільською радою прийнято рішення №09 від 23 червня 2011 року про заборону перевозки лісу дорогами , які є на балансі сільської ради, так як вони потребують ремонту. Але дивно мені з цього приводу, адже рішення прийняте, то його треба дотримуватися і виконувати. Якщо воно не виконується окремими суб’єктами господарювання, то для того існує ціла низка правоохоронних структур, які і повинні відстоювати інтереси держави і в окремих випадках громадян.
З наданої інформації №12 від 14.01.2013 року Н.Студенівська сільська рада повідомила, що протягом 2011-2012 років посадові особи вказаної установи не зверталися до правоохоронних органів з приводу недотримання та невиконання рішення №09 від 23.06.2011 року. На мою особисту думку дане рішення було прийняте майже з інших меркантильних інтересів.
В змісті наданої сільською радою інформації зазначається на незадовільний стан сільських вулиць, і при тому при існуючому рішенні сільської ради про заборону перевезення лісу по сільським вулицям, ніяких мір реагування не приймається.
Протягом 2010-2011 років в кварталі 10 , в урочищі «Мазурівське» була проведена вузько лісосічна рубка, згідно лісорубного квитка №300505 . ПП
«ІВК» (кер. Кришінець І.В.) заготовлену деревину трелювало «Гобликовим звором» в якому протікає вода(питна вода), водиться риба. Все це було забруднено і засмічено розливом паливо-мастильними матеріалами.
Виникає запитання: чи знав про це виконавчий орган сільської ради та його посадові особи? Звісно що знали. І не тільки вони. З цього приводу перевірку проводив дільничий інспектор міліції (як він її проводив, це вже буде займатися відділ внутрішньої безпеки УМВС України в Закарпатській області). Можливо на це закривалися очі через те , що п.Кришінець І.В. являється родичем секретаря сільської ради та головного бухгалтера сільської ради. Але це мої припущення, які стануть в черговий раз підставою для звернення в правоохоронні органи з цього приводу.
І це, як на мене результат нашої духовної убогості та упадку пов’язані з жагою до грошей та матеріального задоволення в цілому.

З приводу фінансово-господарської діяльності Н.Студенівської сільської ради, зазначена установа повідомляє слідуюче: з 27.01.2011 р. по 18.02.2012 року у Н.Студенівській сільській раді проводилася планова ревізія фінансово-господарської діяльності за період 2008-2010 років. В ході проведення ревізії було виявлено , що на капітальний ремонт адмінбудинку використано 313 520 гривень. Згідно Постанови КМУ №27, сільська рада повинна була проводити тендер, чим порушила ст.5 цього Закону. За ревізуємий період було проведено ремонтних та будівельних робіт на суму 1 193 204 гривні. При капітальних обмірах було виявлено завишення віртості робіт на суму 14 893 грн.
За вказані виявлені порушення працівниками КРУ у Міжгірському районі на сільського голову села Н.Студений був складений адміністративний протокол про порушення законодавства із адміністративних питань.
Виходячи з вищенаведеного в мене є виникає тільки один подив та несприйняття тої ситуації, яка є з приводу використання бюджетних коштів. Що важніше для села: капремонт адмінбудинку (де в основному лише видаються довідки) чи газифікація села, яка триває вже 20-років.

На моє власне переконання, не тою дорогою ми йдемо друзі!
На сесії Н.Студенської сільської ради , яка відбулася 30.12.2012року прийнято рішення, по наслідкам бездоганної роботи , преміювати сільського голову в розмірі 1500 гривень. А розпорядженням сільського голови с. Н.Студений преміювати працівників апарату сільської ради, по наслідкам бездоганної роботи: секретаря сільської ради – в розмірі 1200 гр., головного бухгалтера сільської ради - в розмірі 1200гр., землевпорядника сільської ради – в розмірі 800 гр. Тобто на премії працівників сільської ради було виділено 4 700 гр., тоді як мешканцям села в 2012 році сільська рада виділила 4 000 гр. матеріальної допомоги, і це в основному на поховання та лікування.
Не так давно один із архієреїв одної релігійної конфесії сказав дуже розумну річ:» При сьогоднішній кризі та скрутному становищі простих людей, чиновники не можуть позволити собі жирувати». Але ми на жаль люди є своєрідні живі істоти: одно говоримо, інше робимо, а про третє думаємо. Це є нашим земним гріхом.

Галузь житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку є найбільш об’ємною і потребує досконалого вивчення. Я можу навести приклади недоліків та опущень в деяких питаннях.
За всі роки , за які ми можемо себе пам’ятати, існувала та існує проблема постійного транспортного сполучення з районним центром та і з іншими населеними пунктами області. Транспортне сполучення нагадує більш стихійний рівень чим постійний. В першу чергу це залежить від стану сільських доріг.
Одним з основних видів транспорту в напрямку Мукачева являється приміське пасажирське сполучення залізничним транспортом, і тому майже більше половини мешканців Студеного користуються його послугами.
Однак під’їздні дороги до станції «Бескид» майже відсутні. Щоб дістатися до цього місця необхідне змінне взуття. І це коли вже наступило 21 століття.
Чому не вирішується питання з налагодженням під’їзних шляхів до станції – не зрозуміло. Можливо, на мою думку, тому що посадові особи Н.Студенівської сільської ради проживають в Нижньому Студеному, і ніколи не користуються цим видом транспорту і не знають проблеми жителів Верхнього Студеного.
Надання пасажирських послуг залізничним транспортом також має багато недоліків, проблем та запитань до Н.студенівської сільської ради. Адже користубчись безконтрольністю з боку контролюючих органів, рівень надання послуг став незадовільним. В цьому я сам пересвідчився, проїхавши від станції Мукачево до ст. Бескид. Незадовівльнтй стан салону вагонів. Брудно. Не здійснюється вологе прибирання. Температура повітря в осінньо-зимовий період не відповідає нормам ДПС 7.7.2-015-99. Куріння, випивання спиртних напоїв та наявність інших порушень і недоліків. На мою думку і цим питанням мали б перейматися посадові особи Н.Студенівської сільської ради.
З цього приводу мною було ініційоване звернення до начальника Львівської залізниці. В результат аті була проведена зустріч з відповідальними працівниками служби приміських пасажирських перевезень з питань належного обслуговування пасажирів залізничного транспорту та не допущення подібних випадків у майбутньому.
В ході оперативного розбору майстер з кузовного цеху та провідник за неналежне виконання посадових обов’язків притягнуті до дисциплінарної відповідальнолсті.

В ході вивчення думки громадськості з різних питань, мешканці звертали увагу на вирішення проблеми безпритульних тварин, які становлять небезпеку для дітей та людей похилого віку котрі не в змозі уберегтися від тварин, які ми самі викинули напризволяще, залишивши без їжі та інших засобів існування. Як вирішити ці питання? Є декілька шляхів: по-перше це створення пунктів-притулків для безпритульних тварин з одночасною масовою стереалізацією. Тобто будуть здійснені питання регулювання чисельності безпритульних тварин.

Наразі не всі питання та проблеми були охоплені мною, але я в подальшому послідовно та стабільно буду приділяти увагу всім без винятку питанням з метою сприяння Вам у вирішенні проблемних соціальних питань на селі. Про хід вирішення та розв’язання їх я буду Вас інформувати письмово, а при необхідності та потребі на загальних зборах громади села.

І тому, виходячи із вищевикладеного, прошу Вас внести на розгляд сесії сільської, районної та обласної ради подану заяву, провести обговорення та по кожному з проблемних питань прийняти відповідне рішення.

Також прошу Вас внести та розглянути мою пропозицію на сесії сільської ради щодо доцільності створення сільського органу самоорганізації населення з метою вирішення та розв’язання основного та пріоритетного і проблемного питання – газифікації сіл Верхній та Нижній Студений. До речі, мною наданий інформаційний запит голові Міжгірської РДА з питань газифікації сіл та проведення капітального та поточного ремонтів сільських вулиць.

По питаннях створення та діяльності органу самоорганізації населення я міг би брати безпосередню участь та реалізувати свої можливості та досвід на благо мешканців сіл Верхній та Нижній Студений.

В даній заяві використана інформація, яка надана з офіційних джерел органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. А також результати думки громадськості сіл Нижній і Верхній Студений.

В разі необхідності я зможу їх надати для Вашого ознайомлення та вивчення. Колнтакти: моб.тел. 0504322819.

Наперед вдячний за порозуміння.
З повагою до Вас Щубер Ф.Д.2013-02-04
переглядів: 5890
джерело: Федір Щубер

ДОДАТИ КОМЕНТАР (тільки українською мовою.):

автор:
коментар:


коментарі(1):

2014-05-27 ярема
що це за бомж на фотографії ????????????

свіжі новини:
(верхній студений)

свіжі коментарі:
(верхній студений)

всі коментарі

найбільше читають:
(верхній студений)© Сергій Росада 2013-2021, email: ser.rosada@ukr.net Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій, а рекламної інформації — рекламодавці. Адміністрація може не поділяти думку авторів. Адміністрація залишає за собою право редагувати надані матеріали. У разі копіювання матеріалів гіперпосилання на «Міжгірський портал» обов’язкове.